Wat doe ik?

Bij een seksuoloog komen voornamelijk onderwerpen aan bod rond het zich oké voelen bij de eigen seksualiteit, in je relatie of met je gedrag. Door middel van informatie, educatie, huiswerkopdrachten en gespreksbegeleiding gaan we aan de slag. Als meerdere personen gelinkt zijn aan het onderwerp kan bv. de betrokken partner meekomen. Ook samenwerking met een arts of specialist is mogelijk.

Onderwerpen kunnen onder meer zijn:

Onzekerheid, seksuele oriëntatie, gender, verlangen, opwinding, orgasme, pijn tijdens seksuele activiteiten, seksueel misbruik of geweld, verslaving, ‘andere’ voorkeuren, ontevredenheid, zwangerschap, lichaamsbeeld, seksuele ontwikkeling, veranderingen na ziekte, seksuele overdraagbare aandoeningen, … . Deze onderwerpen behandelen valt binnen het terrein van:

Seksuologische hulpverlening en of counseling

Bij vragen of problemen die zich in een ‘relatie’ afspelen krijgen de betrokken partners ruimte. Aan de hand van het naar boven brengen van patronen, gedragingen en emoties werken we samen aan het in relatie zijn. De thema’s die eerder werden vermeld bij seksuologische hulpverlening kunnen hierbij ook aan bod komen, maar de focus ligt natuurlijk meer bij de inbedding in relatie(s):

Relatietherapie

Als je het even niet meer weet, nood hebt aan een gesprek, nieuwe perspectieven:

Psychotherapie

Momenteel ben ik therapeute in opleiding aan de educatieve academie.
Interactionele Vormgeving (I.V.) is een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. I.V. beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. I.V. integreert experiëntiële met Systemische elementen, een lichaamsgerichte en creatieve benadering met gesprekstherapie.